Підручники для школи
 

НМЛ управлінської діяльності та забезпечення якості освіти


запам'ятати

 

Науково-дослідна діяльність

 

Науково-методична тема лабораторії:

 

«Забезпечення неперервної педагогічної освіти керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти з урахуванням вимог державної та регіональної політики в галузі освіти»

 
Наукові теми та дослідна робота співробітників лабораторії:

 

  • «Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО» (Воронова С. В.)

 

  • «Система управління розвитком освітніх закладів в умовах автономізації» (Айрікян Г. І.)

 

  •  «Формування ключових компетентностей консультантів центрів професійного розвитку педагогів та керівників ЗЗСО та на засадах соціального партнерства»  (Болдирєва Г.В.)

 

  • «Виховання у підлітків лідерських якостей засобами партисипативного проєктування» (Гриньова М.В.)

 

  • «Особистісно-професійна компетентність як інноваційний ресурс сучасного педагога закладу освіти» (Шеремент С. І.)

 

  • «Особистісно-професійна компетентність як інноваційний ресурс сучасного педагога закладу  позашкільної освіти» (Килівник О.В.)

 

Обласний проєкт «Архітектура регіональної системи освіти: проєктуємо майбутнє»

 

Реалізація науково-дослідної теми лабораторії здійснюється на основі системно-цільового та  проєктного підходів (проєкт у проєкті). Використовуючи можливості цього підходу, в основу роботи лабораторії закладено реалізацію обласного проєкту «Архітектура регіональної системи освіти: проєктуємо майбутнє» (2020-2025), який побудований та базується на аналізі стану функціонування і розвитку ЗЗСО, професійних запитів і потреб керівників, сучасних змін, які відбуваються у роботі оновлених центрів професійного розвитку педагогічних працівників та створенні умов для побудови внутрішньої системи якості освіти. Забезпечується перебіг регіонального проєкту шляхом реалізації  міні-проєктів (проєкт у проєкті):

 

«Освітній дизайн Одещини»
Міні-проєкт спрямований на сприяння забезпеченню неперервної педагогічної освіти керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти, підвищення їх особистісної та професійної компетентності з урахуванням  вимог державної та регіональної політики в галузі освіти.

 

«Створюємо якісний освітній простір разом»
Міні-проєкт спрямований на здійснення просвітницької, роз’яснювальної роботи щодо проходження інституційного аудиту закладами загальної середньої освіти та надання методичної допомоги й рекомендацій керівникам та педагогічним працівникам щодо успішного проходження цієї процедури, формування МЕТАкоманди керівників закладів освіти, педагогічних працівників, учнів, батьків, спроможної створити у закладі освіти якісний освітній прості

 

«Соціальне партнерство - майстерня майбутнього»
Міні-проєкт спрямований на сприяння розвитку ключових компонентів професійної компетентності керівників та заступників директора ЗЗСО, керівників опорних закладів освіти області, консультантів центрів професійного розвитку педагогів до освітніх змін на засадах соціального партнерства в курсовий та міжкурсовий періоди, застосування європейських стандартів якості шкільної освіти за допомогою підтримки міжнародних партнерів.