Підручники для школи
 

НМЛ управлінської діяльності та забезпечення якості освіти


запам'ятати

 

Про лабораторію

 

Науково-методична лабораторія управлінської діяльності та забезпечення якості освіти є структурним підрозділом кафедри педагогіки та освітнього менеджменту і співпрацює з іншими структурними підрозділами Академії.

 

Освітня діяльність НМЛ управлінської діяльності та забезпечення якості освіти у 2023 році спрямована на реалізацію державної та регіональної  політики в галузі освіти, неперервний професійний розвиток керівників закладів загальної  середньої освіти, класних керівників, педагогів-організаторів, керівників та педагогів закладів позашкільної освіти і базується на андрогогічних та компетентісних засадах педагогічної освіти.

 

НМЛ управлінської діяльності у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, рішеннями і розпорядженнями обласної державної адміністрації та обласної ради, Професійним стандартом керівника (директора) закладу загальної середньої освіти, Статутом Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», наказами ректора академії, Положеннями про діяльність кафедри педагогіки та освітнього менеджменту та науково –методичних лабораторій академії й іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти, реалізуючи:
Державні програми:
 • Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року;
 • Концепцію розвитку громадянської освіти в Україні;
 • Національну молодіжну стратегію до 2030 року;
 • Програму «Нова українська школа» у поступах до цінностей;
 • Програму «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,
Регіональні програми:
 • Стратегію розвитку Одеської області на 2021-2027 роки;
 • Обласну програму розвитку освіти Одещини на 2019-2023 роки;
 • Обласну цільову соціальну програму «Молодь Одещини» на 2021-2025 роки;
 • Обласну цільову комплексну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки.

 

Мета діяльності НМЛ:

 

Науково-методичний супровід неперервного розвитку професійної компетентності керівників і педагогічних кадрів закладів загальної середньо освіти та позашкільної освіти, директорів та консультантів ЦПР ПП.
 
Головні завдання НМЛ:

 

 • оптимальне забезпечення неперервного професійного зростання менеджерів шкільної освіти, педагогів, директорів та консультантів ЦПР ПП та отримання ними необхідних знань в управлінні сучасними закладами освіти та наданні якісних освітніх послуг;
 • підготовка фахівців вищого рівня у сфері освітнього менеджменту, здатних ефективно виконувати професійну управлінську діяльність та забезпечувати розвиток вітчизняної освіти на рівні освітніх стандартів;
 • спрямованість науково-дослідної роботи на вивчення актуальних проблем сучасного освітнього менеджменту;
 • організація освітньої діяльності лабораторії на засадах академічної доброчесності.
 • План роботи забезпечує діяльність науково-методичної лабораторії, сприяє досягненню мети й реалізації поставлених завдань на основі ефективного використання наявних ресурсів і творчого потенціалу  працівників. 

 

Розв’язанню науково-методичної теми та завдань, що з неї випливають, підпорядковується система роботи з підвищення посадово-професійної компетентності керівників, педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти директорів та консультантів ЦПР ПП.