Підручники для школи
 

НМЛ управлінської діяльності та забезпечення якості освіти


запам'ятати

 

ШГП "УСі В ДІЇ!"

 

 

Регіональний проєкт "Одеська обласна школа громадянської партисипації дорослих та молоді «УСі В ДІЇ!»

Мета проєкту: сприяння активізації громадянської партиципації дорослих та молоді завдяки використанню синергії можливостей формальної та неформальної громадянської освіти.

Завдання проєкту: 

 • подолання формалізму і здійснення демократичних змін у діяльності учнівських самоврядувань, посилення реальної ваги органів шкільного учнівського самоврядування та розширення участі учнів у прийнятті рішень в школі.
 • оновлення в школах підходів до процесу розвитку в учнів компетентностей для демократичного громадянства завдяки демократизації освітнього простору, поглиблення демократичного середовища й атмосфери поваги до прав людини у школах;
 • заохочення педагогами учнівських ініціатив, направлених на вирішення соціальних проблем місцевих громад у контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку, та створення в школах та громадах вільного простору для їх реалізації;
 • активізація учнівською молоддю взаємодії з органами місцевої влади завдяки ініціюванню реалізації спільних партисипативних ініціатив та долученню до роботи місцевих молодіжних рад.

Цільова аудиторія проєкту: лідери учнівського самоврядування, педагоги, котрі координують діяльність учнівських самоврядувань.

Термін реалізації проєкту: з 2017 року.

Кафедра, відповідальна за реалізацію проєкту: кафедра освітньої політики.

Координатори проєкту: М. Гриньова, методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

 

 

Діяльність в рамках проєкту та поточні результати:

Потреба у розвитку громадянського суспільства в Україні чітко обумовлює необхідність формування нового типу громадянина: не лише освіченого, але й активного, «здатного зробити свій внесок у життя суспільства, країни, всього світу та взяти на себе більшу відповідальність». Ця позиція відображена в ЗУ «Про освіту», Концепції Нової української школи та Концепції розвитку громадянської освіти в Україні. 

Сучасне розуміння сутності громадянської освіти актуалізує необхідність задля її ефективного здійснення використання синергії можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти, зокрема і в системі післядипломної педагогічної освіти.

В 2017 році  на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» була створена платформа неформальної освіти  - Одеська обласна школа громадянської партисипації дорослих та молоді «УСі В ДІЇ!» для лідерів учнівського самоврядування та педагогів-організаторів (ШГП «УСі В ДІЇ!»).  

ШГП «УСі В ДІЇ!» як інтеграційна форма формальної і неформальної освіти покликана формувати у лідерів учнівського самоврядування  та педагогів-менторів, навички активної громадянської участі, що є базовою умовою для розвитку дитячого громадського руху.  ЇЇ основні підходи ґрунтуються на трьох принципах ОДГ/ОПЛ: активне громадянство найкраще пізнається через дію, а не повчання; навчання активного громадянства полягає в практичному розумінні, вміннях і навичках, цінностях і ставленні; середовищем є школа та громада.

Діяльнісна модель школи полягає у проведенні протягом одного навчального року серії тренінгових занять та реалізації демократичних ініціатив у школах та громадах. Прогнозований результат роботи ШГП «УСі В ДІЇ!» - кейс успішних практик демократичної участі учнів у житті школи та громади.

Особливість роботи ШГП «УСі В ДІЇ!» полягає в тому, що безпосередню участь у навчанні беруть два представники від закладу освіти, однак опосередковано навчальний ефект отримує увесь шкільний колектив та жителі громади.

 

 

Соціальний результат роботи ШГП «УСі В ДІЇ!»

Локальний результат:

1.  Подолання формалізму і здійснення демократичних змін у діяльності учнівських самоврядувань, посилення реальної ваги органів шкільного учнівського самоврядування та розширення участі учнів у прийнятті рішень в школі.

2.  Оновлення в школах підходів до процесу розвитку в учнів компетентностей для демократичного громадянства завдяки демократизації освітнього простору, поглиблення демократичного середовища й атмосфери поваги до прав людини у школах.

3.  Заохочення педагогами учнівських ініціатив, направлених на вирішення соціальних проблем місцевих громад у контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку, та створення в школах та громадах вільного простору для їх реалізації.

4.  Активізація учнівською молоддю взаємодії з органами місцевої влади завдяки ініціюванню реалізації спільних партисипативних ініціатив та долученню до роботи місцевих молодіжних рад.

5. Завдяки каскадному підходу до навчання лідери учнівських самоврядувань та координатори учнівських самоврядувань за підтримки управлінь освіти органів місцевої влади організовують у містах, ОТГ та районах Одеської області школи лідерів учнівського самоврядування, творчі групи, використовуючи набутий досвід від участі у ШГП «УСі В ДІЇ!».

 

Регіональний результат:

1.  Створення першої в Одеській області платформи для впровадження ефективних партисипативних технологій громадянської освіти дітей та дорослих, ознайомлення з добрими практиками демократичної участі молоді Одещини у житті школи та громади, привернення уваги широкого кола громадськості до актуальності громадянської партиспації молоді для сталого демократичного розвитку мікро- та макро-суспільства.

2. Створення в Одеській області Мережі М18 – спільноти учнівської молоді та педагогів, які протягом 2017-2020 років завдяки партнерству з всеукраїнськими та міжнародними громадськими організаціями взяли участь у низці заходів, націлених на розвиток дитячого громадського руху.

3.Обмін учасниками успішними практиками демократичної участі учнівської молоді в житті школи та громади та привернення уваги широкого кола громадськості до актуальності теми громадянської партисипації дітей та молоді завдяки модеруванню групи  Facebook “Школа громадянської партисипації «УСі В ДІЇ!».

 

 

Всеукраїнський результат:

Модель ШГП «УСі В ДІЇ!» є єдиною в Україні моделлю здійснення громадянської освіти дітей та дорослих на базі закладу післядипломної педагогічної освіти, яка використовує синергію можливостей формальної, неформальної та інформальної громадянської освіти.

В контексті актуальності оновлення підходів до здійснення громадянської освіти в Україні та потреби у розвитку дитячого громадського руху, розроблена  модель діяльності школи громадянської партисипації «УСі В ДІЇ!»  за короткий термін реалізації продемонструвала свою ефективність у здійсненні освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, підвищення рівня громадянської активності, політичної обізнаності дітей та дорослих.

 

 

МИ У ФЕЙСБУЦІ

 

 • Німецько-український проєкт «SIMSCHOOL – СИМУЛЯЦІЙНІ ІГРИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» (SIMschool – Teaching Human Rights with Simulation Games)

Проєкт реалізується громадською організацією «ЕдКемп Україна» і німецькою громадською організаціє «CRISP» у партнерстві з Європейським Союзом.

Мета проєкту: розроблення і поширення продуктивної методики симуляційних офлайн-ігор для вивчення прав людини, яка сприятиме застосуванню учнівством правових знань для реалізації й захисту прав, свобод і законних інтересів, що допоможе регулюванню взаємин з іншими людьми, вибору правомірних моделей поведінки в життєвих ситуаціях.

Завдання проєкту:

 • навчання за програмою тренінгів для тренерок/-ів;
 • розроблення 4 симуляційних ігор для використання офлайн під час уроків та в позаурочний час;
 • тестування бета-версій розроблених ігор;
 • проведення воркшопів й круглих столів для пояснення методики використання та передачі колегам розроблених симуляційних ігор;
 • використання розроблених симуляційних ігор в освітньому процесі й обмін результатами.

Цільова аудиторія проєкту: педагоги, учні.

Термін реалізації проєкту: 2020-2021 роки.

Кафедра, відповідальна за реалізацію проєкту: кафедра освітньої політики.

Координатори проєкту: М. Гриньова, методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Матеріали проєкту:

 

Методична збірка "Культура й практика викладання прав людини: поради, вправи, симуляційні ігри"

 

 

 • Міжнародний проєкт «Ми можемо більше! Для активної громадянської участі молоді в Східній Європі»

Проєкт реалізується в Україні громадською організацією «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики» та німецькою громадською організацією DRA за підтримки Міністерства закордонних справ ФРН.

Мета проєкту: підвищення обізнаності педагогів у сфері участі дітей та молоді як складової системи демократичного врядування у школі та громаді й розвитку дитячої та молодіжної політики на місцевому рівні.

Завдання проєкту:

 • навчання тренерів у сфері партисипативної молодіжної роботи і реалізація регіональних партисипативних проєктів для активної участі дітей і молоді;
 • підготовка методичного посібника «М18 в дії! Участь дітей в молоді» для системи неформальної освіти;
 • проведення Виборів М18 – моделювання участі у виборах для дітей та підлітків, молодших 18-ти років;
 • проведення дитячо-юнацьких форумів М18 в Україні як відкритої платформи для діалогу між молоддю та політиками.

Цільова аудиторія проєкту: педагоги, учні.

Термін реалізації проєкту: 2019-2020 роки.

Кафедра, відповідальна за реалізацію проєкту: кафедра освітньої політики

Координатори проєкту: М. Гриньова, методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Матеріали проєкту:

 

Методичний посібник "Ми можемо більше: Вчимося грамотно обирати владу"

 

Методичний посібник для роботи з дітьми і молоддю "Партисипація дітей і молоді: міжнародний досвід та практичні рішення"

 

 

 • Всеукраїнський проєкт «Створення мережі інтерактивних парламентських просвітницьких осередків
 • для учнів молодшої та середньої школи»

Проєкт реалізовувася ГО «Об’єднання «Агенція розвитку освітньої політики» за підтримки Фонду Східна Європа в рамках  USAD «ПРОГРАМА РАДА», в партнерстві з Освітнім центром Верховної Ради України.

Мета проєкту: підвищити рівень обізнаності школярів про парламентаризм, роль і функції Верховної Ради України та діяльність народних депутатівсприяти формуванню громадянської компетентності в дітей і молодіпоширювати громадянську парламентську просвіту в українському освітньому просторі.

Завдання проєкту:

 • створення пілотної мережі з 5-ти інтерактивних парламентських просвітницьких осередків для учнів молодшої та середньої школи в регіонах України;
 • створення пакету навчально-методичних матеріалів з громадянської парламентської просвіти для роботи з дітьми і молоддю в системі формальної та неформальної освіти;
 • проведення тренінгів для освітян, помічників народних депутатів, учителів, представників громадських організацій щодо громадянської парламентської просвіти дітей і молоді;
 • створення пакету навчально-методичних матеріалів, який пройде апробацію в мережі інтерактивних парламентських просвітницьких осередків для учнів молодшої та середньої школи та може використовуватися в закладах формальної і неформальної освіти для навчальних і позакласних заходів з громадянського виховання й парламентської просвіти;
 • впровадження парламентських уроків в освітній процес початкової та середньої школи;
 • посилення спроможності народних депутатів до діалогів з дітьми про парламентаризм;
 • утвердженння значущості діяльності Освітнього центру Верховної Ради України в регіонах;
 • сформованість поваги до демократичних інституцій та підвищення довіри до українського Парламенту серед дітей і молоді як майбутніх виборців.

Цільова аудиторія проєкту: педагоги, учні.

Термін реалізації проєкту:  І етап: 15 січня - 31 травня 2020 року, ІІ етап: листопад 2020 - травень 2021 рр.

Кафедра, відповідальна за реалізацію проєкту: кафедра освітньої політики.

Координатори проєкту: М. Гриньова, методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Матеріали проєкту:

 

Навчально-методичний посібник "Мій парламент: розмію і впливаю"

 

 

 

 • Польсько-український проєкт
 • "Ми будуємо спільноту заради розвитку учнівського самоврядування в Україні"

Проєкт реалізовувася Фондом Civis Polonus (Варшава) у партнерстві із низкою організацій та установ в Україні. 

Мета проєкту: розробити Хартію стандартів учнівського самоврядування та створити Спільноту задля учнівського самоврядування в Україні.

Завдання проєкту:

 • створення коаліції для підтримки учнівського самоврядування;
 • проведення консультації з учнями та педагогами;
 • формування рекмоендацій щодо діяльності учнівського самоврядування в Україні
 • просування розроблених рекомендацій щодо діяльності учнівського самоврядування в Україні

Цільова аудиторія проєкту: педагоги, учні.

Термін реалізації проєкту:  грудень 2020 - квітень 2021 роки

Кафедра, відповідальна за реалізацію проєкту: кафедра освітньої політики.

Координатори проєкту: М. Гриньова, методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Матеріали проєкту:

 

Хартія демократичного учнівського самоврядування в Україні

 

Сайт проєкту

 

 

 • Швейцарсько-український проєкт "DECIDE – Децентралізація для розвитку демократичної освіти»

Одеська область долучилася до реалізації проєкту в рамках Меморандуму про співробітництво між Одеською ОДА та ГО «Розвиток громадянський компетентностей в Україні», підписаного10.07.2020 року. Проєкт впроваджується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства розвитку громад та територій України. Партнерами проєкту є обласні державні адміністрації Івано-Франківської, Луганської, Полтавської і Одеської областей, Державна служба якості освіти України (ДСЯО), Всеукраїнська Асоціація об’єднаних територіальних громад (Асоціація ОТГ).

Мета проєкту: допомогти громадянам об’єднаних територіальних громад долучитися до демократичного врядування та отримати рівний доступ до якісної освіти.

Завдання проєкту:

 • посилення потенціалу ОТГ у розробці та практичній реалізації децентралізованих моделей управління освітою, включаючи стратегії розвитку освіти та плани їх впровадження;
 • підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування ОТГ в цілому та працівників структурних підрозділів, які відповідають за освіту в ОТГ;
 • удосконалення методів та інструментів розвитку громадянського суспільства та залучення громадян до управління освітою.

Цільова аудиторія проєкту: співробітники КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», начальники управлінь(відділів) освіти ОТГ області, керівники та педагогічні працівники закладів освіти області.

Термін реалізації проєкту: 2020-2025 рр.

Кафедра, відповідальна за реалізацію проєкту: кафедра освітньої політики.

Координатори проєкту:

 • Л. Задорожна, регіональний координатор, ректор КЗВО «Одеська академія неперервної світи  Одеської обласної ради»;
 • Н. Красножон, регіональний експерт проєкту DECIDE в Одеській області, методист науково-методичної лабораторії якості та розвитку освіти кафедри освітньої політики КЗВО «ОАНОООР».

Експерт проєкту з розвитку демократичних освітніх систем в громадах:

Гриньова Марія Василівна, методист науково-методичної лабораторії соціального партнерства та міжнародної діяльності кафедри освітньої політики КЗВО КЗВО «ОАНОООР».

Матеріали проєкту:

 

Порадник "Ідеї з організації літніх клубів для дітей в громадах з фокусом на інтеграцію дітей-ВПО"

 

Програма курсу за вибором "Навчаємось жити в громаді" для здобувачів освіти 8(9) класів ЗЗСО

 

Сайт проєкту