Підручники для школи
 

НМЛ управлінської діяльності та забезпечення якості освіти


запам'ятати

 

Науково-методична діяльність

 

У 2023 році колектив лабораторії продовжує працювати над науково-методичною темою «Забезпечення неперервної педагогічної освіти керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти з урахуванням вимог державної та регіональної політики в галузі освіти» за напрямками:

 • здійснення методичного супроводу професійного розвитку керівників ЗЗСО та директорів і консультантів ЦПР ПП, педагогів;
 • організація інформаційно-аналітичної та організаційно-методичної допомоги керівникам закладів освіти, працівникам ЦПР ПП, педагогам закладів освіти щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 
 • здійснення просвітницької, роз’яснювальної роботи щодо проходження інституційного аудиту закладами загальної середньої освіти та надання методичної допомоги й рекомендацій керівникам та педагогічним працівникам щодо успішного проходження цієї процедури; 
 • вивчення та удосконалення форм методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • удосконалення науково-методичної роботи з керівниками закладів освіти, з педагогічними кадрами відповідно до Концепції «Нова українська школа» та регіональних освітніх потреб, планів та програм на засадах академічної доброчесності;
 • активізація та сприяння розвитку творчої науково-дослідної, експериментально-пошукової, інноваційної діяльності керівників ЗЗСО, директорів та консультантів ЦПР ПП та педагогів області;
 • пропагування набутків педагогічної науки та управлінського досвіду через курси, семінари, консультації, інші форми;
 • організація і проведення ІІІ обласної науково-практичної конференції «Архітектоніка освіти регіону: реалії, проблеми, стратегічний рух», ІV обласної науково – практичної конференції «Позашкільна освіта регіону: досвід, проблеми, виклики»;
 • участь у регіональному проєкті «Архітектура регіональної системи освіти: проектуємо майбутнє»; 
 • співпраця з міжнародними організаціями, ініціювання та підтримка міжнародних освітніх проєктів у закладах освіти області;
 • організація науково-методичних досліджень з проблем змісту освіти,  управління розвитком закладів освіти;
 • стимулювання професійного зростання педагогічних працівників, активізація їхньої інноваційності та творчої ініціативи за напрямами роботи  лабораторії; 
 • виконання планів підвищення кваліфікації працівників лабораторії, створення умов для самоосвіти, вдосконалення науково-педагогічної діяльності шляхом проведення відкритих занять, взаємних відвідувань;
 • підготовка та видання наукової і навчально-методичної літератури за напрямами діяльності лабораторії;
 • забезпечення реалізації освітніх змін в контексті розбудови Нової української школи на основі діагностики запитів і потреб педагогів.

 

Навчально-методичну, науково-дослідну та організаційну роботу НМЛ забезпечують 6 працівників: 

 • Воронова Світлана Віталіївна – завідувачка НМЛ, кандидат педагогічних наук. За посадовими обов’язками відповідає за організацію роботи науково-методичної лабораторії та роботу з керівниками закладів освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО.
 • Айрікян Ганна Іванівна – методист НМЛ, «спеціаліст вищої категорії», має нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти». За посадовими обов’язками відповідає за напрям щодо забезпечення системи управління освітніх закладів Одещини в умовах автономізації.
 • Болдирєва Гана Володимирівна – методист НМЛ, «спеціаліст вищої категорії». За посадовими обов’язками відповідає за роботу з директорами та консультантами ЦПР ПП та керівниками ЗЗСО, налагодження соціального партнерства між академією та установами області.
 • Шеремет Світлана Іванівна – методист НМЛ, «спеціаліст вищої категорії», має нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України». За посадовими обов’язками відповідає за роботу з заступниками директорів з ВР, класними керівниками, педагогами-організаторами, керівниками та педагогами закладів позашкільно освіти.
 • Гриньова Марія Василівна – методист НМЛ, «спеціаліст вищої категорії». За посадовими обов’язками відповідає за активізацію громадянської партисипації дорослих та молоді шляхом реалізації діяльнісного підходу.
 • Килівник Ольга Володимирівна – методист НМЛ, «спеціаліст вищої категорії». За посадовими обов’язками відповідає за роботу з позашкільними закладами освіти.

 

Робота колективу науково-методичної лабораторії - це командна роботи щодо вирішення актуальних управлінських, методичних, наукових проблем з метою оперативного вдосконалення освітнього процесу на курсах підвищення кваліфікації,  підвищення професійної компетентності керівників ЗЗСО, директорів та консультантів ЦПР ПП, класних керівників, педагогів-організаторів, керівників та педагогів закладів позашкільно освіти на засадах соціального партнерства, науково-методичного супроводу функціонування внутрішньої системи якості освіти ЗЗСО, надання консультативної допомоги щодо побудови стратегії розвитку закладів освіти у сучасних умовах реалізації освітньої політики, децентралізації влади й автономізації управління закладами освіти.

 

Науково-методична робота здійснюється через активні форми навчання:

 

Семінари
 • Методичний марафон «Стаємо сильнішими разом» (використання ресурсів ОДГ/ОПЛ  задля сприяння інтеграції дітей, які опинилися в умовах війни) (Гриньова М.В., Воронова С.В.)
 • Мережевий кластер «Реалізація Швейцарсько-українського проекту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» в громадах Одеської області» (Воронова С.В.)
 • Постійно-діючий семінар «Розвиток soft skils педагогічних працівників закладу позашкільної освіти» (Шеремет С.І., Килівник О.В., Воронова С.В.)
 • Постійно-діючий семінар «Розвиток soft skils класних керівників закладів загальної середньої освіти» (Шеремет С.І., Килівник О.В., Воронова С.В.)
 • Семінар – нарада «Особливості освітнього  процесу у 2023/2024 навчальному році» (фізична культура, Захист України, виховна складова освітнього процесу та позашкільна освіта) (Шеремет С.І., Килівник О.В., Воронова С.В.)

 

Майстер-класи
 • «Використання ресурсів ОДГ/ОПЛ задля сприяння інтеграції дітей, які опинилися в умовах війни» (педагогів ЗПО) (Шеремет С.І.)

 

Круглі столи, дискусійні майданчики
 • Круглий стіл «Успішні практики та перспективи впровадження курсу за вибором «Навчаємось жити в громаді» в ЗЗСО Одещини» (Гриньова М.В., Воронова С. В.)
 • Дискусійний простір «НУШ: рухаємось разом» (Воронова С. В., Болдирєва Г.В., Айрікян Г. І.)
 • Дискусійний івент «Що було б, якщо  курсу за вибором «Навчаємось жити в громаді» в ЗЗСО Одещини» не було б?!» (Гриньова М.В., Воронова С. В.)

 

Тренінги
 • Воркшоп «Проєкт учнівської молоді для учнівської молоді «Палітра можливостей неформальної освіти дітей та молоді» в межах Одеської обласної школи громадянської партисипації дітей та дорослих «УСі В ДІЇ!» (Гриньова М.В., Воронова С. В.)
 • Тренінг «Моделі самооцінювання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗЗСО» (Воронова С.В., Кузнєцова Н. В.)
 • Семінар-тренінг «Соціальні ролі консультанта центру педагогічних працівників у особистісно-професійній парадигмі педагога» (Болдирєва Г.В., Воронова С.В., Костенко Р. В.)
 • Семінар-тренінг «Учнівське самоврядування: стандарти репрезентативності та дієвості» в межах Одеської обласної школи громадянської партисипації дітей та дорослих «УСі В ДІЇ!» (Гриньова М.В., Ягоднікова В.В.)
 • Серія тренінгових курсів «Методика викладання курсу за вибором «Навчаємось жити в громаді» (Гриньова М.В., Воронова С.В., Болдирєва Г.В.)

 

Педагогічні майстерні
 • Освітня майстерня «Стратегія розвитку та планування ЗЗСО в умовах невизначеності» (Воронова С.В., Болдирєва Г.В.)

 

Управлінські, педагогічні студії
 • Управлінська студія «Управляння змінами» (Воронова С.В., Болдирєва Г.В., Шеремет С.І.)
 • Фахова студія «Стаємо сильнішими разом» (використання ресурсів ОДГ/ОПЛ  задля сприяння інтеграції дітей, які опинилися в умовах війни) (Болдирєва Г.В.)
 • Інтерв’ю «Успішні практики керівника закладу освіти» (Воронова С.В., Болдирєва Г.В., Шеремет С.І., Гриньова М.В.)

 

Школа молодого керівника / методиста / педагога/ консультанта
 • Школа «Консультант центру професійного розвитку педагогів як соціальний лідер в освітньому середовищі» (Болдирєва Г.В.)